Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

7 października 2019r. (w poniedziałek) uczniowie z klas 1 -3 uczęszczający na lekcje języka regionalnego kaszubskiego, jadą na wycieczkę do Leśnego Ogrodu Botanicznego  Marszewo w Gdyni. Na wyjazd dzieci powinny się odpowiednio do pogody ubrać (część zajęć w plenerze), oraz zabrać kanapki, picie i coś na ognisko.

Plan wyjazdu:

8.00 - 8.45 - pierwsza lekcja według planu

8.50 - wyjazd z Glincza

10.00- zajęcia edukacyjne „ Dotknij lasu” (I grupa)

10.00- zajęcia edukacyjne „Rozpoznajemy wybrane gatunki ssaków i ptaków oraz ich głosy.” (II grupa)

11.00- ognisko pod wiatą 

12.00- wyjazd z Gdyni

Ok. 13.00- powrót do Glincza

Dla dzieci, które nie jadą na wycieczkę, szkoła zapewnia opiekę świetlicową. S. Żołnowska