Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

Kadra Pedagogiczna 2019/2020

Kadra Pedagogiczna 2019 2020mgr Izabela Pilch - Schellenberger – p.o. dyrektora szkoły, nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Iwona Borzeszkowska – nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka angielskiego

mgr Marta Dankiewicz – psycholog

mgr Emilia Formela - nauczyciel nauczania zintegrowanego, logopeda

Renata Gosz – pomoc nauczyciela

mgr Ewelina Heberlein – wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr inż. Grażyna Kurowska – wychowawca świetlicy

mgr Emilia Piask – nauczyciel religii

mgr Grażyna Marzec - nauczyciel nauczania zintegrowanego, terapia pedagogiczna

mgr Anna Wiczling – oligofrenopedagogika: wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Żołnowska - nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka kaszubskiego

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/DSC00546.JPG'
There was a problem loading image 'images/DSC00546.JPG'

Kadra Pedagogicznamgr Izabela Pilch-Schellenberger - p.o. dyrektora szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej

 

mgr Emilia Formela - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Magdalena Jelińska – wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Anna Kryszewska – nauczyciel wspomagający

mgr inż. Grażyna Kurowska – wychowawca świetlicy

lic. Małgorzata Seniuś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

mgr Sylwia Żołnowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka kaszubskiego

mgr Emilia Piask - nauczyciel religii

Kadra Pedagogiczna 2017/2018

Kadra pedagogiczna modmgr Aleksandra Uchman - dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego
mgr Emilia Formela - nauczyciel nauczania zintegrowanego, logopeda
mgr Magdalena Jelińska – wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr inż. Grażyna Kurowska – wychowawca świetlicy
mgr Grażyna Marzec - nauczyciel nauczania zintegrowanego, terapia pedagogiczna
mgr Anna Pajewska - nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel wspomagający (rewalidacja)
mgr Izabela Pilch - Schellenberger - nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
mgr Sylwia Żołnowska - nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka kaszubskiego
mgr Emilia Piask - nauczyciel religii
mgr Waldemar Rychert - nauczyciel wychowania fizycznego realizujący program "Mały Mistrz"

Kadra pedagogiczna 2016/2017

mgr Aleksandra Ramza - dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego,
mgr Emilia Formela - nauczyciel nauczania zintegrowanego, logopeda,
mgr inż. Grażyna Kurowska - nauczyciel nauczania zintegrowanego,
mgr Wioleta Krause - wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
mgr Weronika Labuda - nauczyciel języka kaszubskiego,
mgr Grażyna Marzec - nauczyciel nauczania zintegrowanego, terapia pedagogiczna,
mgr Magdalena Miotk - wychowawca świetlicy, logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju,
mgr Anna Pajewska - nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel wspomagający (rewalidacja),
mgr Izabela Pilch - Schellenberger - nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
mgr Sylwia Żołnowska - nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka kaszubskiego,
mgr Hanna Formela - nauczyciel religii,

mgr Waldemar Rychert - nauczyciel wychowania fizycznego realizujący program "Mały Mistrz",

mgr Aniela Malek - Kruszyńska - logopeda, nauczyciel nauczania zintegrowanego,