Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

Informacja dotycząca rekrutacji na r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo,

od 19 kwietnia 2019r. na tablicy informacyjnej szkoły wywieszone są:

- lista kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020,

- lista kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z ich treścią - Dyrektor szkoły

KOMUNIKAT dot. REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia nr 29/2019 i nr 30/2019 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 30 stycznia 2019 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. REMUSA w Glinczu informuje, że od dnia 11 marca do 29 marca 2019 r. odbywają się:

1. Zapisy do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. REMUSA w Glinczu

 • dzieci urodzonych w 2013 r./ 6-latki/ - obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego
 • dzieci urodzonych w 2014 r. / 5-latki /- prawo do wychowania przedszkolnego * dzieci urodzone w roku 2015 i 2016 mają również prawo do wychowania przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego
 • Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci:
  1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym
  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami


2. Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej im. REMUSA w Glinczu

 • dzieci urodzonych w 2012 r./7-latki/ - obowiązek szkolny
 • dzieci urodzonych w 2013 r. /6-latki/ -zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Do klasy 1 przyjmuje się dzieci:

  1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym
  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Formularze dostępne w sekretariacie i na stronie www
 
Nr 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1z obwodu szkoły
Nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu szkoły
Nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Nr 4 Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Gminy Żukowo
Nr 5 Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Gminy Żukowo