Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

Pracownicy szkoły - rok szkolny 2019/2020:

mgr Izabela Pilch - Schellenberger – p.o. dyrektora szkoły, nauczyciel nauczania zintegrowanego nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Iwona Borzeszkowska – nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka angielskiego

mgr Marta Dankiewicz – psycholog

mgr Emilia Formela - nauczyciel nauczania zintegrowanego, logopeda

lic. Ewelina Heberlein – wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr inż. Grażyna Kurowska – wychowawca świetlicy

mgr Grażyna Marzec - nauczyciel nauczania zintegrowanego, terapia pedagogiczna

mgr Emilia Piask – nauczyciel religii,

mgr Anna Wiczling – oligofrenopedagogika: wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Żołnowska - nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka kaszubskiego

sekretarka – Dominika Nikel

Renata Gosz – pomoc nauczyciela

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10, maj 2016 11:50 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, wrzesień 2016 13:43 Magdalena Miotk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, wrzesień 2017 10:02 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, wrzesień 2017 10:39 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, wrzesień 2017 10:40 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. środa, 27, wrzesień 2017 18:27 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 21:48 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, październik 2019 18:08 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, październik 2019 18:09 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. sobota, 21, grudzień 2019 21:19 Grażyna Kurowska