Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

mgr Izabela Pilch-Schellenberger – p.o.dyrektora szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej                                                     mgr Emilia Formela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
mgr Magdalena Jelińska – wychowawca oddziału przedszkolnego                                                                                                                               mgr Anna Kryszewska – nauczyciel wspomagający
mgr inż. Grażyna Kurowska – wychowawca świetlicy                                                                                                                                                   lic. Małgorzata Seniuś – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
mgr Sylwia Żołnowska - nauczyciel nauczania zintegrowanego i języka kaszubskiego
mgr Emilia Piask - nauczyciel religii

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10, maj 2016 11:50 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, wrzesień 2016 13:43 Magdalena Miotk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, wrzesień 2017 10:02 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, wrzesień 2017 10:39 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, wrzesień 2017 10:40 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. środa, 27, wrzesień 2017 18:27 Grażyna Kurowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 21:48 Grażyna Kurowska