Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

 Ozdoba choinkowa
19 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto poprzez głosowanie uczniów i nauczycieli konkurs: „Ozdoba choinkowa”. Wzięło w nim udział 14 artystów wraz z rodzicami.

I miejsce zajęła :  Lena Krzyżanowska z kl. 2,

II miejsce : Hubert Drewing z  kl. 0,

III miejsce: Blanka Urban z  kl. 0. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i upominki. Wszystkie prace są piękne i na pewno znajdą miejsce na domowej choince. Uczestnikom  dziękuję za wykonane prace. G.K.