Teatrzyk profilaktyczny
19 grudnia na dzieci czekała miła niespodzianka. Gościliśmy w naszej szkole aktorów z Teatru „Magik” z Białegostoku, którzy w zabawny i przystępny dla dzieci sposób zabrali wszystkich w podróż mającą uratować Kaja z rąk okrutnej Królowej Śniegu. Dzieci z zaciekawieniem obserwowały rozwój sytuacji i żywo reagowały na zwroty akcji stając się współtwórcami przedstawienia. Aktorzy poprzez piękną scenografię, barwne stroje i wszechobecny humor (zrozumiały dla dzieci) przenieśli nas do cudownego świata baśni H. Christiana Andersena, w którym dobro zawsze zostaje nagrodzone, a zło i okrutne zachowanie ukarane. Przedstawienie (choć z kilkoma nowymi postaciami i zmianą fabuły) oparte było na motywach znanej baśni, a ten właśnie gatunek literacki najbardziej przemawia do wyobraźni młodego odbiorcy i co najważniejsze wychowawcze możliwości baśni są ogromne. Są związane z wiekiem najmłodszych odbiorców i takimi ich cechami jak: skłonność do naśladownictwa, identyfikowanie się z pozytywnymi wzorcami, ciekawość w poznawaniu i doświadczaniu świata. S.Ż.