Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu

 Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jak ważne są pierwsze minuty po wypadku lub innym nieszczęśliwym zdarzeniu dla przeżycia – wiemy wszyscy. Ważną umiejętnością jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. Tego właśnie uczyły się dzieci z zerówki i świetlicy szkolnej: sprawdzanie przytomności, oddechu, układania w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytacji, a także powiadamiana służb medycznych. Utrwalały numery alarmowe i oswajały się z trudną sytuacją, którą musiały sobie wyobrazić. G.K.